Criteria

Algemeen

De Winter Games zijn een initiatief van de Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland om jongeren te motiveren om tijdens deze donkere wintermaanden in beweging te komen en hen hiermee een positieve impuls te geven.

De organisatie van de Winter Games faciliteert lokale buurt(sport)- en jongerenwerkorganisaties om in de wijk extra sport- en spelactiviteiten te organiseren. Denk hierbij aan alles wat er lokaal mogelijk is: van 3x3 basketbaltraining op een Krajicek Playground, bootcamplessen op een Cruyff Court, tot een breakdance workshop. Hierin kan uiteraard de verbinding met de lokale sportverenigingen gemaakt worden.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, dient je aanvraag te voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voorwaarden kunnen worden bijgesteld naar aanleiding de aanpak en maatregelen tegen het coronavirus, die zijn opgesteld vanuit de overheid.

De scherpe coronamaatregelen vragen in de praktijk om een juiste aanpak. In de eerste fase monitoren we nauwkeurig of de Winter Games uitvoerbaar blijken binnen de coronamaatregelen. Daarom gaan we in deze fase aan de slag met een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde initiatieven. Vanuit daar streven we er naar na de lockdown verder uit te breiden.

Criteria

 • Activiteiten voor jongeren van 13 t/m 17 jaar.
 • Aanvraag betreft activiteiten op het gebied van sport, spel en/of bewegen.
 • Aanvraag wordt gedaan via buurt(sport)- of jongerenorganisatie.
 • Lokaal georganiseerd en gewaarborgd.
 • Jongeren worden (bij voorkeur) betrokken bij de organisatie van de activiteiten.
 • De activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de op dat moment en die locatie geldende corona maatregelen.
 • De activiteiten vinden plaats in de periode tussen 21 december 2020 en 28 februari 2021.
 • De activiteiten mogen eenmalig georganiseerd worden, maar ook over meerdere dagen plaatsvinden (bijv. 6 weken lang 2x in de week gratis bootcamp training op de Krajicek Playground/ Cruyff Court).
 • De activiteit(en) is/zijn een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de wijk.
 • De activiteiten worden georganiseerd in de doelgebieden van de Krajicek Foundation, de Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland (SWN).
 • Logischerwijs worden dan ook bij voorkeur de activiteiten georganiseerd op, of rondom, de Krajicek Playgrounds of Cruyff Courts.
 • Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van minimaal 250 euro en maximaal 2000 euro (incl. BTW) per locatie. Deze kan bijv. ingezet worden voor het inhuren van een professional om de activiteit te organiseren, huur van locaties, extra inzet buurtsportcoach, materialen, etc.
 • Het aangevraagde bedrag staat redelijkerwijs in verhouding met het aantal jongeren dat bereikt wordt met een minimum van 10 deelnemers per activiteit (het maximumaantal gaat in overleg, waarbij het noodzakelijk is dat de coronamaatregelen gehandhaafd kunnen worden).
 • De financiële aanvraag wordt ondersteund door een globale kostenindicatie m.b.t. hoe de bijdrage ingezet zal worden. Bij de verantwoording vragen we een gespecificeerde verantwoording van uitgaven, inclusief onderbouwing.
 • Uurtarieven voor het organiseren van de activiteiten dienen marktconform te zijn.
 • Binnen 4 weken na afloop van de activiteit(en) dient er een financiële en inhoudelijke verantwoording ingeleverd te worden. Indien deze verantwoording niet tijdig wordt ingeleverd, wordt het toegekende bedrag teruggevorderd.

Behalve de bovenstaande voorwaarden zou de organisatie van de Winter Games het zeer op prijs stellen als er een mogelijkheid is tot het aanleveren en delen van foto’s en video’s van de activiteit (o.a. via de diverse social mediakanalen), mits hierbij wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Goedgekeurde aanvragen ontvangen hier meer informatie over.

Fasering

Er zijn drie aanvraagrondes:

Winter Games | Fase 1 (activiteiten vanaf de kerstvakantie tot en met 19 januari 2021)

 • 1e ronde | Activiteit(en) start(en) in de kerstvakantie
  Deadline indienen aanvraag: vrijdag 18 december 2020 om 12:00 uur.
  Deadline reactie op aanvraag: maandag 21 december 2020.
 • 2e ronde | Activiteit(en) start(en) in de periode van 4 t/m 19 januari 2021
  Deadline indienen aanvraag: maandag 28 december 2020.
  Deadline reactie op aanvraag: donderdag 31 december 2020

Winter Games | Fase 2 (activiteiten vanaf 20 januari 2021 tot en met 28 februari 2021)

 • 3e ronde | Activiteit(en) start(en) in de periode van 20 januari t/m 14 februari 2021
  Deadline indienen aanvraag: woensdag 13 januari 2021.
  Deadline reactie op aanvraag: zondag 17 januari 2021.
 • 4e ronde | Activiteit(en) start(en) in de voorjaarsvakantie
  Deadline indienen aanvraag: woensdag 10 februari 2021.
  Deadline reactie op aanvraag: zondag 14 februari 2021.

Data 2e, 3e en 4e ronde onder voorbehoud en afhankelijk van de aanpak en maatregelen tegen het coronavirus vanuit de overheid.