Over de organisaties

Over de Johan Cruyff Foundation

Missie: Creating Space for children
De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, overal ter wereld. We focussen ons daarbij op kwetsbare kinderen. Met onze sportprojecten voor kinderen met een beperking, onze Cruyff Courts en onze Schoolpleinen14 geven we deze kinderen de ruimte.

Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit jezelf te halen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.cruyff-foundation.org.

Over de Krajicek Foundation

In aandachtswijken motiveren we jeugd om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Want kinderen die regelmatig buiten sporten en spelen, zijn vrolijker, gezonder én ontwikkelen sneller hun talenten.

Voor ruim 270.000 kinderen in Nederland is buiten spelen en sporten niet vanzelfsprekend. De Krajicek Foundation legt daarom Playgrounds aan. Dat zijn sociaal veilige plekken dicht bij huis, waar kinderen onbezorgd kunnen sporten, spelen en nieuwe dingen kunnen ontdekken. En het is ook een fijne plek waar je vriendjes kunt ontmoeten en maken. Samen met onze partners dragen we bij aan de positieve ontwikkeling van de Nederlandse jeugd en daarmee een sportieve, sociale en verbonden samenleving.

Onze Krajicek Playgrounds leggen we aan in samenwerking met gemeenten. We zorgen voor extra begeleiding door jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten op en rondom hun eigen Playgrounds verzorgen. Deze jongeren noemen we Krajicek Scholarshippers.

De Krajicek Foundation werd opgericht in 1997 en inmiddels zijn er 126 Playgrounds verspreid over 41 gemeenten waar meer dan 5.500 kinderen sporten en spelen. In het studiejaar 2020/21 zijn er 207 Krajicek Scholarshippers actief en hebben we al meer dan 2.150 studiebeurzen kunnen verstrekken aan jongeren in aandachtswijken.

Kijk voor meer informatie op: https://krajicek.nl.

Over Sociaal Werk Nederland

De brancheorganisatie voor sociaal werk
Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Onze ruim 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein.

Hun missie is om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Sociaal werk draagt bij aan veerkracht van de bewoners én de gehele samenleving: wat kan wél, wat kan beter. Leven in plaats van overleven!

De lidorganisaties werken met sociaal werkers, vrijwilligers en de bewoners-zelf in buurten voornamelijk in de nulde en eerste lijn. Ze werken lokaal samen met alle mogelijk andere maatschappelijke organisaties en de gemeenten, in het sociaal domein. De vragen en mogelijkheden van de bewoners nemen zij als uitgangspunt van hun ondersteuning en hulp.

Sociaal Werk Nederland ondersteunt de sociaalwerkorganisaties in hun bedrijfsvoering en ondernemerschap; positioneert de branche aan de landelijke tafels van ministeries, politiek en andere brancheorganisaties die met ons lokaal samenwerken in het sociaal domein.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sociaalwerknederland.nl.