Algemene voorwaarden

Context

De Winter Games zijn een initiatief van de Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland om jongeren te motiveren om tijdens deze donkere wintermaanden lekker in beweging te komen.

Wij faciliteren lokale buurt(sport) -en jongerenwerkorganisaties om in de wijk extra sport- en spelactiviteiten te organiseren. Denk hierbij aan alles wat er lokaal mogelijk is: van 3x3 basketbaltraining op een Krajicek Playground, bootcamplessen op een Cruyff Court, tot een breakdance workshop.Uit onderzoek blijkt dat jongeren tijdens deze coronapandemie veel minder zijn gaan bewegen en dat de helft van de jongeren zich gespannen of zelfs gestrest voelen. Met de Winter Games willen wij jongeren een positieve impuls gevenzodat ze positiever de donkere wintermaanden door kunnen komen.


Criteria

De aanvrager van de financiële bijdrage (hierna Aanvrager) heeft kennisgenomen van de gestelde criteria.

Corona maatregelen

Lees hier enkele belangrijke aandachtspunten bij de praktische uitvoering van deze maatregelen.

Artikel 5- Verantwoording

  • De uitbetaling van het toegekende bedrag geschiedt achteraf, na (goedkeuring van de) verantwoording
  • Het toegekende bedrag is inclusief btw.
  • Aanvrager dient uiterlijk 4 weken na afloop van de laatste activiteit die is opgenomen in de aanvraag door de aanvrager, een verantwoording in te dienen.
  • De verantwoording bestaat uit een financiële en inhoudelijke rapportage.
  • De financiële rapportage dient te bestaan uit een verantwoording van uren personeel en een overleg van facturen/bonnen. Facturen bevatten onder meer het aanvraagnummer, een BTW- en KvKnummer, bedrijfs- en bankgegevens.
  • De aanvrager is verantwoordelijk voor afdracht van de wettelijke premies. De Winter Games is niet aansprakelijkheid voor de sociale lasten en loonbelasting van de personele inzet.
  • De inhoudelijke rapportage bevat onder andere een beschrijving van de activiteit(en), aantal bereikte jongeren, uren aan beweging en een overleg van sfeerfoto’s (volgens richtlijnen AVG).


Projectteam Winter Games 2020